Nieuwsbericht

Mededeling van 19-04-2012

Grootkruis in de Kroonorde voor de Italiaanse Minister van Defensie


Foto's Defensie (J. Braekevelt)

De Admiraal Giampaolo Di Paola ontving op 19 april 2012 het Grootkruis in de Kroonorde uit handen van Minister van Defensie Pieter De Crem in naam van Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Albert II voor bewezen diensten aan België tijdens zijn voorzitterschap van het Militaire Comité van de NAVO.

Admiraal Giampaolo Di Paola heeft in november laatstleden zijn ambt onmiddellijk neergelegd om de eed af te kunnen leggen als Minister van Defensie in de Italiaanse regering. Hij werd er opgevolgd door de Deense generaal Knud Bartels.


< Vorige bericht