Nieuwsbericht

Mededeling van 10-03-2020

Mededeling betreffende de genomen maatregelen ter beheersing van COVID-19 (Coronavirus)

10 maart 2020


Het Kernkabinet van de federale regering en het Strategisch Comité hebben op basis van hun overleg vanmiddag beslist enkele proportionele maatregelen uit te vaardigen die als doel hebben het COVID-19-virus (Coronavirus) op het Belgisch grondgebied onder controle te houden.

Op advies van de ‘Risk Assessment Group’ & van de ‘Risk Management Group’ werden wetenschappelijk gebaseerde aanbevelingen geformuleerd. Deze maatregelen zijn van toepassing op het gehele Belgische grondgebied en hebben betrekking op activiteiten die de volgende dagen gepland staan. Wat dit betreft luiden de aanbevelingen als volgt:

·        Voor indoor activiteiten met meer dan 1 000 aanwezigen zal Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem aan de provinciegouverneurs vragen de burgemeesters aan te bevelen deze activiteiten te verbieden;

·        Indoor activiteiten tot en met 1 000 deelnemers alsook outdoor activiteiten (cfr. sportieve en culturele manifestaties) kunnen gewoon doorgaan zoals gepland.

De beslissing om activiteiten al dan niet te laten doorgaan komt in eerste instantie toe aan de burgemeesters. Bovenstaande richtlijnen zullen door Pieter De Crem vanavond worden bekendgemaakt tijdens een officieel onderhoud waarop de Belgische provinciegouverneurs worden uitgenodigd. Deze maatregelen alsook alle andere maatregelen zijn gebaseerd op de adviezen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.


< Vorige bericht