Toespraak

05-03-2012

Toespraak ter gelegenheid van de eedaflegging van Z.K.H. Prins Joachim bij de Marine

05 maart 2012, Zeebrugge


- - - Enkel het gesproken woord telt - - -

 

 

Toespraak Minister van Landsverdediging Pieter De Crem

Eedaflegging bij de Marine

05 maart 2012

 

Mevrouw, Madame,

Monseigneur,

Général Delcour, Chef de la Défense,

Generaals, admiraals,

Généraux, Amiraux,

Officieren, onderofficieren, soldaten en burgerpersoneel van Defensie,

Officiers, sous-officiers, soldats et personnel civil de la Défense,

Dames en Heren in uw respectievelijke rang en stand,

Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités,

 

Binnen enkele minuten, op de vijfde van wat sinds eeuwen de buienmaand noemt, zijn we getuige van de eedaflegging van negen jonge militairen van de Marine Component.

 

In de carrière van een militair is de eedaflegging een zeer bijzondere gebeurtenis. In enkele woorden vat ze de kern van het militair-zijn samen. Militair worden is een roeping. We zullen deze jongeren alle kansen op een mooie en verrijkende carrière bieden, maar de eedaflegging wijst hen ook op hun plichten. Ze zullen getrouwheid aan de Koning zweren, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.

 

Deze woorden houden heel wat in. Defensie staat niet enkel ten dienste van België en zijn burgers, zowel in eigen land als ook steeds vaker in het buitenland. De samenwerking tussen België en haar partnerlanden wordt alsmaar intenser. De integratie van de Belgische en Nederlandse Marines is hiervan een mooi voorbeeld. Onze militairen werken in een internationale context, en staan ook ten dienste van de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties om, waar het nodig is, stabiliteit en veiligheid in de wereld te brengen.

 

De jongeren die hier vandaag voor u staan hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze zijn bereid de zware taak van militair op zich te nemen en die naar best vermogen uit te voeren. Ze zijn bereid om hun eigen leven ten dienste te stellen van anderen.

 

Admiraal Hofman zal het ongetwijfeld volmondig met me eens zijn wanneer ik zeg dat ze gekozen hebben voor een zeer bijzondere component, de Marine.

 

Monseigneur, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et matelots de la Marine,

 

Je suis convaincu que la plupart d’entre vous ont déjà eu l’occasion de goûter à la vie à bord d’un navire. Certes elle n’est pas toujours facile, mais elle est le terreau d’amitiés profondes et le théâtre d’expériences enrichissantes, certaines d’ailleurs à consulter sur You Tube. Désormais le personnel de la Défense n’est plus cantonné dans ses casernes et ses quartiers. Notre mission première est de mener des opérations partout dans le monde. Et la Marine assume une large part de ces missions.

 

Qu’attend-on de vous ? Rapidité,  flexibilité, efficacité, professionnalisme.

 

Pour quelle raison ? Les missions que nous exécutons aujourd’hui se rejoignent toutes autour de ces valeurs. Il ne s’agit pas de s’entraîner pour rien, mais de se préparer à être solidaires avec nos partenaires, à l’étranger, au service de la paix et de la sécurité. 

 

Rappelez-vous le Narcis. Ce chasseur de mines croisait en Méditerranée lorsque la Belgique a décidé de se joindre à la coalition internationale intervenant en Libye pour protéger la population. Nous avons engagé ce navire et son équipage, les maintenant éloignés de leur port d’attache. Nous les avons précipités dans des conditions de guerre en leur confiant la mission d’exécuter des tâches de surveillance et de contrôle. Et ils ont brillamment relevé ce défi.

 

Le 11 février, le chasseur de mines le ‘Primula’ appareillait pour une mission de quatre mois. Le navire doit prendre part à des exercices internationaux et  à des opérations de nettoyage de mines en Mer baltique.

 

En septembre 2012, pour la troisième fois, la frégate ‘Louise-Marie’ mettra le cap sur le Golfe d’Aden pour intégrer la flotte européenne déployée au large de la Somalie dans le cadre de l’opération ATALANTE de lutte contre la piraterie. Une nouvelle fois notre frégate y assurera la protection des convois humanitaires du Programme alimentaire mondial ainsi que d’autres navires vulnérables naviguant dans la région et effectuera des patrouilles dans les zones à haut risque de piraterie. Une mission qui porte aujourd’hui ses fruits, non seulement grâce à notre présence dissuasive en mer, mais aussi aux efforts déployés en vue de remédier à  l’instabilité de la Somalie, base de la plupart des pirates.

 

Dames en Heren,

 

Het weg zijn van huis die een buitenlandse opdracht onlosmakelijk met zich meebrengt is geen eenvoudige last om te dragen. Maar laat ik u een hart onder de riem steken wanneer ik zeg dat u nooit alleen zult staan tijdens uw carrière. U zult steeds kunnen rekenen op de steun en hulp van uw collega’s. Maar ook op uw familieleden en kennissen die hier ook vandaag zijn om u te steunen en die trots zijn op uw keuze.

 

Ikzelf probeer wanneer het kan aanwezig te zijn bij het vertrek en de terugkeer van schepen in operatie. En telkens ben ik getuige van de gemengde gevoelens van familie en kennissen: verdriet voor het vertrek, maar ook een gevoel van fierheid en uiteraard intense blijheid bij terugkeer. Een deelname aan een operatie vraagt een heel bijzondere inspanning voor elk gezin, en van elke familie. Hun steun op de achtergrond is, net zoals vandaag, essentieel.

 

U kunt ook rekenen op zowel mijn inzet als die van de defensiestaf. We zullen er alles aan doen om u de nodige ontplooiingskansen te geven, u de best mogelijke vormingen aan te bieden en u uit te rusten met het meest moderne materiaal. Ook in de moeilijkste budgettaire omstandigheden zijn nieuwe investeringen voor de volgende jaren voorzien.

 

Ik wens u, Prins Joachim en al uw collega’s, het allerbeste toe voor uw verdere carrière en feliciteer u alvast met de eedaflegging die nu plaats zal vinden. En daarom, zoals het min of meer door de geluidsversterker van onze computer schalde: nothing’s gonna stop you now!

 

Je vous remercie, ik dank u.

 

Pieter De Crem,

Minister van Defensie

 

- - - Enkel het gesproken woord telt - - -

 


< Vorige bericht