Discours

23-01-2012

Discours à l'occasion du nouveau conseil de gestion du Fort de Breendonk

Le 23 janvier 2012, l'Ecole Royale Militaire à Bruxelles


 

--- Alleen het gesproken woord telt ---

 

 

Generaals, Chef van het Militair Huis van de Koning en Chef Defensie,

Monsieur le Président,

Monsieur le Professeur Coekelbergs,

Geachte leden van de beheerraad,

Dames en heren, vrienden van het Fort van Breendonk,

 

We zijn hier vandaag bijeen om samen met de aftredende en de inkomende leden van de beheerraad van het Fort van Breendonk officieel de nieuwe raad in te huldigen, maar ook om met voldoening terug te blikken op de vorige ambtsperiode van die raad en met grote waardering afscheid te nemen van Professor Coekelbergs.

 

Dit is natuurlijk een moment om te kijken naar de toekomst en de uitdagingen waarvoor de beheerraad staat. Dit is echter ook een moment om terug te kijken naar het verleden.

Ce qui symbolise le Fort de Breendonk reste d’une majeure importance, encore aujourd’hui. Il est un des monuments les mieux conservés de la Seconde Guerre mondiale. Le Fort de Breendonk doit rester un témoignage éloquent pour tous ceux qui se sont battus pour la liberté, qui se sont opposés à l’oppression et qui étaient victimes de racisme et de fanatisme aveugle. Pour toutes les autres générations, le Fort de Breendonk doit soutenir et renforcer leurs idéaux démocratiques.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous connaissons la paix dans notre pays. Le lien entre les générations futures et les souvenirs de la guerre se réduiront. Les rangs des témoins du passé s’éclaircissent de plus en plus. 

 

Ce monument nous maintient en alerte. Nous ne pouvons pas considérer la paix comme une chose acquise. Elle est le résultat d’un processus pour lequel nous devons tous travailler chaque jour. 

 

Le Fort de Breendonk nous rappelle cela. Il est un symbole durable de la commémoration de toutes les souffrances, les tortures et la mort de tant de patriotes belges.

 

Onder impuls van de voorzitter en het bestuur van de aftredende beheerraad is het Fort echter veel meer geworden dan enkel het symbool aan een herinnering. Het is uitgegroeid tot een plaats voor reflectie en discussie. Veel belang werd gehecht aan het onderhouden en versterken van de band met jonge generaties.

 

Dankzij projecten als dat van de interactieve zaal hebben de slachtoffers opnieuw een gezicht gekregen. Het zijn dergelijke initiatieven die jongeren aanspreken. Dit maakt de oorlog en het ondragelijk lijden die elke oorlog teweeg brengt, voor hen tastbaar en persoonlijk. Het is met zulke nieuwe methodes dat wij de herinnering levendig zullen kunnen houden ondanks de verdwijning van de anciens.

 

Graag wil ik heel bijzonder hulde brengen aan de aftredende voorzitter van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk, professor emeritus Roger Coekelbergs. U hebt de oorlog van dichtbij meegemaakt, als strijder en krijgsgevangene, als gevangene in het fort en als lid van de weerstand. Nadien hebt u een briljante academische carrière in deze instelling waar wij ons thans bevinden uitgebouwd, maar ook in de industrie. U hebt baanbrekend werk verricht in verschillende domeinen. Steeds was u voor op uw tijd en vol van innovatieve ideeën. En het moest steeds vooruit gaan, geen tijd om te treuzelen.

 

Mais vous n’avez jamais quitté le Fort. Les dernières décennies, vous avez aussi réalisé un travail de pionnier ici.  Vous avez prêté attention à l’élaboration d’une compatibilité saine et à la rénovation des infrastructures. Et surtout, vous n’avez jamais oublié de moderniser, avec une attention particulière pour le rôle éducatif du mémorial.

 

Grâce à vous et vos collègues membres du conseil, le Fort est devenu ce qu’il est aujourd’hui. Un mémorial qui accueille 100.000 visiteurs chaque année.

 

C’est donc bien évidemment avec un sentiment de tristesse que nous prenons congé de vous en tant que président du Conseil, mais nous sommes confiants que vous resterez actif comme témoin envers la jeunesse.

Votre contribution personnelle à la gestion du Fort de Breendonk est évidemment irremplaçable. Mais je suis convaincu que le nouveau conseil de gestion, sous la direction experte du général en retraite Baudouin Somers, poursuivra votre travail et qu’il réussira à mettre les bons accents afin de maintenir le Fort de Breendonk comme un monument spécifique et exceptionnel du monde concentrationnaire.

 

Ik wens ook de afscheidnemende leden van de beheerraad te bedanken voor hun deelname en steun aan het Fort. De nieuwe beheerraad kan rekenen op de ervaring van een groot aantal leden die blijven. Het is aan hen om hun ervaring te delen met de nieuwkomers. De beheerraad kan rekenen op de inbreng van de Gemeenschappen, de provincie Antwerpen en het gemeentebestuur van Willebroek.

van de Gemeenschappen, de provincie Antwerpen en het gemeentebestuur van Willebroek.

 

Ik ben ervan overtuigd dat de combinatie van ervaring, kennis en nieuwe ideeën in deze nieuwe beheerraad de basis zullen vormen tot een goed bestuur.

 

U staat voor een prachtige maar tegelijk zware uitdaging. De herinnering van de Tweede Wereldoorlog levend houden onder de toekomstige generaties. Het Fort van Breendonk een plaats van ere te laten blijven voor de oud-gevangenen van Breendonk, de politieke gevangenen en allen die een band hebben met de Tweede Wereldoorlog. Maar ook het verspreiden van een teken van hoop naar de toekomstige generaties.

 

Ik wens u hier alle geluk bij en dank u voor uw aandacht,

Spécialement pour le professeur Coekelberghs, qui tourne la page du souvenir, et qui est un monument qui s’en va, je vous souhaite le meilleur pour le futur.  

 

Pieter De Crem

Minister van Defensie

 

--- Alleen het gesproken woord telt ---


< Message précédent