Persbericht

Mededeling van 29-06-2012

Emeritaatsviering Professor Dr. Luc De Vos

Op woensdag 4 juli vindt in de Koninklijke Militaire School (KMS) een academische zitting plaats ter gelegenheid van het emeritaat van Professor Dr. Luc De Vos.


Luc De Vos begon zijn loopbaan als leerling van de Koninklijke Cadettenschool. Na zijn universitaire studies aan de Koninklijke Militaire School bekleedde hij verschillende functies bij de Belgische strijdkrachten. Professor De Vos behaalde aan de Katholieke Universiteit Leuven de titel van Doctor in de letteren en wijsbegeerte – geschiedenis. Op internationaal vlak was hij zeer actief. Na 50 jaar bij Defensie en 39 jaar Koninklijke Militaire School vertrekt Professor De Vos in emeritaat als Gewoon hoogleraar van de KMS en Buitengewoon hoogleraar van de KU Leuven.

Op 4 juli nemen de KMS en de KUL op passende wijze afscheid van een gewaarde geschiedenisprofessor. Tijdens de plechtigheid zal Professor De Vos een lezing geven over “De verspreiding van de krijgsgeschiedenis en de strijd tegen de mythes”. Minister Pieter De Crem zal hem bedanken uit naam van Defensie. Het Davidsfonds zal zijn “Liber Amicorum” overhandigen in aanwezigheid van talrijke autoriteiten en genodigden. Het Koor van de Europese Unie en het Kwintet van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen verzorgen de muzikale omkadering.


< Vorige bericht