Persbericht

Mededeling van 16-04-2012

Benelux-verklaring over samenwerking op defensievlak

In de marge van de informele vergadering van de Defensieministers van de Europese Unie, sluiten de Minister Hans Hillen van Nederland, Minister Jean-Marie Halsdorf van Luxemburg en Minister Pieter De Crem van België op woensdag 18 april 2012 in de priorij van Hertoginnedal te Brussel, een intentieverklaring over samenwerking op defensievlak .


Deze verklaring is een belangrijke stap naar de toepassing van het principe Pooling & Sharing binnen de Benelux. Het is een krachtig signaal aan de Europese Unie vanwege middelgrote landen als België, Nederland en Luxemburg om via verregaande samenwerking een dynamisch partnerschap op te zetten onder meer in het kader van vredesondersteunende missies.

 

Pooling & Sharing, het concept dat op de informele top in Gent in september 2010 onder Belgisch EU-voorzitterschap aan de 27 landen van de Europese Unie werd voorgesteld, streeft op relatief korte termijn naar verregaande samenwerkingsverbanden tussen de verschillende Strijdkrachten in Europa. Door op bepaalde domeinen de krachten te bundelen en tegelijkertijd op andere vlakken beter van elkaars capaciteiten gebruik te maken kan een meer performante en meer kosteneffectieve Europese defensie vorm krijgen.

 

België en Nederland hebben met ABNL (Admiraliteit Benelux in Den Helder) op marinevlak al een sterk en goedwerkend akkoord. Dit zal als basis dienen voor samenwerking binnen andere krijgsmachtendisciplines van de drie landen.

 

De drie landen hebben verschillende concrete samenwerkingsmogelijkheden geïdentificeerd in de domeinen van logistiek en onderhoud, opleiding en training, de uitvoering van sommige militaire taken alsook de aanschaf van materieel.

 

Noot aan de redacties

 

De media kunnen de ondertekening van intentieverklaring bijwonen. Zij worden gevraagd zich uiterlijk woensdag 18 april om 12 u in te schrijven bij de persdienst van de Belgische Defensie per telefoon (+32 2 701 39 50) of via press@mil.be.

 

Programma:

18u00 Ontvangst van de media

18u05 Inleiding door de Defensieministers Halsdorf, Hillen en De Crem

18u15 Ondertekening van het visiedocument

18u20 Gelegenheid tot vragen aan de Defensieministers

Aansluitend mogelijkheid tot individuele interviews

18u45 Einde van het evenement

Adres:

Hertoginnedallaan – B-1160 Oudergem


< Vorige bericht