Persbericht

Mededeling van 28-05-2012

Verlenging van de deelname van Defensie aan de European Union Training Mission for Somalia (EUTM)

De Ministerraad van 25 mei 2012 besliste op voorstel van Minister van Landsverdediging Pieter De Crem om de deelname aan de EUTM-missie voor Somalië, die plaatsvindt in Oeganda, te verlengen.


Het gaat om de vierde opleidingsperiode waaraan een detachement van zes opleiders tijdens vijf maanden van juni tot december deelnemen.

De zes militairen krijgen het statuut bijstand buiten het grondgebied KB03 – Coëfficiënt 2


< Vorige bericht