Biografie

Download hier de pdf-versie

 

Biografie

 

Pieter De Crem is geboren op 22 juli 1962 in het Oost-Vlaamse Aalter. Zijn humaniora deed hij op het Sint-Jan Berchmanscollege te Brussel. Nadien studeerde hij Romaanse filologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Hij volgde ook Europees en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit Brussel.

 

Tijdens zijn universitaire studies verwierf hij, naast een diepgaande talenkennis, ook een grondig inzicht en de economische en financiële stelsels en in de internationale fiscaliteit.

 

De moedertaal van Mr De Crem is het Nederlands. Hij beheerst grondig het Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees. Daarnaast beschikt hij over een basiskennis van het Russisch.

 

Kabinetservaring

 

Na zijn studies kon hij in 1987 aan de slag bij Roularta Media Group, tot hij in 1989 tewerk gesteld werd op het kabinet van toenmalig Eerste Minister Wilfried Martens. Tot 1992 was hij er verantwoordelijk voor de relaties met het Parlement. Nadien werd hij adviseur op het kabinet van Minister van Landsverdediging en Vice-Premier Leo Delcroix.

 

Tussen 1992 en 1993 maakte hij een zijsprong naar de private sector, maar keerde al snel terug naar zijn passie: de Belgische politiek. Zijn politieke carrière begon toen hij in 1989 voorzitter werd van de CVP-jongeren Gent-Eeklo.

 

Aalter

 

In 1994 nam hij een eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en werd prompt burgemeester van Aalter. De gemeenteraadsverkiezingen in 2000 en 2006 bevestigden zijn burgemeesterschap en in 2012 werd zijn persoonlijke score nog scherper gesteld met 64,56 % van de uitgebrachte stemmen. ZIjn partij behaalt 19 van de 25 zetels in de gemeente.


Als kersvers burgemeester nam hij in 1995 deel aan de federale verkiezingen op de CVP-lijst in de kieskring Gent-Eeklo. Hij werd verkozen als federaal Volksvertegenwoordiger en werd lid van de Kamercommissie Landsverdediging. Zijn ervaring als adviseur op het Kabinet Landsverdediging kwam hem hierbij goed van pas.

 

Fractieleider in de Kamer

 

In 1999 - in politiek moeilijke omstandigheden - werd hij herverkozen en ontpopte zich als een vurig oppositielid. Gebeten en gedreven door de nationale politiek, werd hij, na zijn herverkiezing in 2003 in de nieuwe kieskring Oost-Vlaanderen, fractieleider van de CD&V-Kamerfractie.

 

Ministerschap

 

Voor de wetgevende verkiezingen van 2007 kwam Pieter De Crem op als lijsttrekker voor de kieskring Oost-Vlaanderen en kreeg hij het vertrouwen van bijna 100.000 Oost-Vlamingen. Hij bleef aan als fractieleider, werd voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en legde op 21 december 2007 de eed af bij Koning Albert als Minister van Defensie in de interim-regering.

 

Op 20 maart 2008 legt Pieter De Crem de eed af als minister in de regering Leterme I. Op 30 december 2008 legt hij opnieuw de eed af als Minister van Defensie onder Van Rompuy I. Hij legde vervolgens op 25 november 2009 de eed af bij de Koning als defensieminister in de regering Leterme II.

 

Vandaag maakt Pieter De Crem deel uit van de Regering Elio Di Rupo I. Hij kreeg opnieuw de bevoegdheid Defensie toegewezen. Hij legde de eed af op 6 december 2011. Op 5 maart 2013 werd hij naast Minister van Defensie eveneens tot Vice-Eerste Minister benoemd.

 

De 'familiefoto' van de regering Elio Di Rupo I

 

 

Privé

Het jaar 1995 was voor Pieter De Crem niet enkel de start van een opgemerkt parcours in de nationale politiek. Het was ook het jaar waarin hij huwde met Caroline. Samen hebben zij drie kinderen: Constantijn, Alicia en Victoria.