Archief

22-04-2011

CORRECT INFORMEREN BLIJFT ONS STREEFDOEL

Lopende zaken of niet, het Kabinet De Crem neemt de taak om correcte informatie verschaffen aan het Parlement ernstig. Sinds de start van lopende zaken, ongeveer een jaar geleden, kreeg het kabinet Defensie 153 vragen over de gang van zaken binnen het defensiedepartement. 117 (of 76%) daarvan kregen al een respons, de restende 36 doorlopen momenteel de keten en zullen spoedig, met een bevredigend antwoord, bij de vraagsteller in de bus vallen. Mooi werk dus. Hiermee scoort Defensie stevig in de top 3 van alle kabinetten. Een prestatie die niet aan de aandacht van de media voorbij ging. “Ik ben zeer tevreden met dit resultaat, we gaan verder op de weg die we in 2007 insloegen.  Sinds ik dit kabinet op 21 december 2007 binnenstapte, kregen meer dan 2.300 vragen keurig op tijd een afdoend antwoord. Dit heet respect voor het Parlement”, merkt Minister De Crem nog op.Lees verder...


08-04-2011

DEFENSIE EN VLAAMSE GEMEENSCHAP SLUITEN PROTOCOL OVER HET UITLENEN VAN KAMPEERMATERIAAL AAN VLAAMSE JEUGDBEWEGINGEN

De uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd (ULDK) neemt voortaan de coördinatie op zich voor het uitlenen van Defensiemateriaal aan Vlaamse jeugdbewegingen. Minister van Defensie Pieter De Crem en Minister van Jeugd Pascal Smet tekenen hierover op 8 april 2011 een protocol. De overeenkomst geldt voor 5 jaar en kan verlengd worden. Vorig jaar sloot Defensie al een soortgelijke overeenkomst met de Franstalige Gemeenschap en de koepel van Waalse jeugdbewegingen. Lees verder...