Archief

28-02-2011

DEFENSIE EN OVAM WERKEN OPLOSSING UIT VOOR BODEMVERONTREINIGING OP MILITAIRE DOMEINEN

Defensie en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) hebben vandaag als resultaat van een jarenlange samenwerking een eerste bedrijfsspecifieke overeenkomst ondertekend.Deze overeenkomst stippelt de planning uit voor de grondige inventarisatie van mogelijke verontreinigde gronden en het verder uitvoeren van oriënterende bodemonderzoeken op de domeinen beheerd door Defensie in het Vlaamse Gewest.De ondertekening van deze overeenkomst is voor Defensie het eerste resultaat van het overleg dat in een breder kader gevoerd wordt met de verschillende gewesten.Defensie beheert 26.000 ha openbaar domein over het Belgische grondgebied. Hiervan ligt bijna 15.000 ha in het Vlaamse Gewest verdeeld over 148 domeinen of kwartieren. In het verleden hebben verschillende activiteiten hun sporen nagelaten op deze militaire domeinen. Gaande van opslag en transport van brandstoffen tot brand-, schiet- en ontmijningsoefeningen en zelfs de activiteiten van vreemde legers tijdens en na de twee...Lees verder...


02-02-2011

BIERSET: “WAALS GEWEST MOET NIET HOPEN OP GESCHENK UIT DE HEMEL”

Door de verhuis van de Heli Wing van Bierset naar Bevekom meent het Waalse gewest te kunnen ontsnappen aan de compensatieovereenkomst voor de vrijgekomende terreinen. Op vraag van het Waalse gewest sloot Defensie in 2002 een raamakkoord met de Luikse luchthavenuitbater Sowaer (Societé Wallonne des Aéroports). Dit akkoord moest er immers voor zorgen dat de burgerluchthaven van Bierset de nodige oppervlakte kreeg voor haar economische expansie. Dit akkoord regelde dat de burgerluchthaven, bij wijze van compensatie, de helft van de kostprijs voor de noodzakelijke infrastructuurwerken om de legeractiviteiten te herlokaliseren op het vliegveld van Bierset voor haar rekening zou nemen. Bij het hervormingsplan-De Crem besloot Defensie echter, om de efficientie en effectiviteit te verhogen, al haar helikopteractiviteiten voor een herinplanting op het vliegveld van Bevekom, nabij Leuven. Hierdoor werden de voorziene infrastructuurwerken in Bierset dus niet uitgevoerd, maar komen er in...Lees verder...