Archief

23-10-2009

Groen licht voor legerhervorming

Op woensdag 21 oktober 2009 kreeg Minister De Crem de goedkeuring van de Regeringskern voor de uitvoering van zijn hervormingsplan. De voorbije maanden heeft Defensie er hard aan gewerkt om opnieuw de plaats te krijgen die het verdient. Op wereldvlak toont ons land zich opnieuw een kleine, maar betrouwbare partner. Onze bondgenoten hebben die boodschap goed ontvangen. Daarnaast wijzen de resultaten van recente studies erop dat ook de burger opnieuw het nut van Defensie inziet. Maar dit alleen volstaat niet om de benarde situatie van het departement structureel te verbeteren. Defensie reduceert daarom in de tweede helft van de legislatuur verder haar getalsterkte. Tegen eind 2012 zal Defensie nog 34.000 militairen en burgerpersoneelsleden tellen. Dit zal gebeuren zonder dat er een iemand gedwongen zal moeten vertrekken. De natuurlijke uitstroom en andere outplacementprogramma’s volstaan immers om dit objectief te halen. De personeelsdaling biedt Defensie op termijn opnieuw de...Lees verder...


13-10-2009

Sluitstuk van een transformatie

De voorbije maanden hebben we allen hard gewerkt om Defensie opnieuw de plaats te geven die het verdient. Op wereldvlak tonen we ons opnieuw een kleine, maar betrouwbare partner. Onze bondgenoten hebben die boodschap goed ontvangen. Daarnaast wijzen de resultaten van recente studies erop dat ook de burger opnieuw het nut van Defensie inziet. Maar dit alleen volstaat niet om de benarde situatie van ons departement structureel te verbeteren. Sinds 1989, toen Luitenant-generaal Charlier met zijn eerste plan de hervormingen binnen Defensie startte, staat ons departement onafgebroken ‘in de steigers’. De ene herstructurering volgde de andere in hoog tempo op, waarbij het niet ter beschikking stellen van de nodige budgettaire middelen leidde tot het niet voltooien van de ingezette hervormingen. Dit leidde tot de verdere ontmanteling van Defensie. In de voorbije jaren konden we vaststellen dat de personeelsinvulling van sommige eenheden zo onderbezet was, dat ze amper nog bijdroeg tot de...Lees verder...


05-10-2009

Plechtigheid in Breendonk

Op 4 oktober 2009 vond de 65ste bedevaart plaats in het Fort van Breendonk. Een herdenkingsplechtigheid waar militairen en burgers, samen met oud-gevangenen en oud-strijders hulde brengen aan de cenotaaf.Lees verder...