Archief

09-12-2008

Samenwerkingsakkoord arbeidsmarkt ondertekend

Il est bon de rappeler que la Défense est un des plus gros employeurs publics de notre pays. Sa spécificité fait que non seulement il est présent dans toutes les régions du pays mais aussi que son personnel a la plupart des qualifications que l’on peut retrouver sur le marché de l’emploi. Comme tous les employeurs, la Défense doit recruter et doit former son personnel. La carrière militaire étant très exigeante, la Défense se doit aussi d’aider son personnel qui aspire à une vie professionnelle plus stable. C’est dans ce contexte que la Défense s’est tournée vers les acteurs privilégiés que sont :      -      FOREM : office régional de l’emploi et de la formation;      -      VDAB : Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding;      -      ACTIRIS : Brusselse gewestelijke dienst voor...Lees verder...


05-12-2008

Minister tekent akkoord personeelspolitiek met vakorganisaties

Op 5 december 2008 tekende de minister van Landsverdediging Pieter De Crem met de verschillende vakorganisaties een akkoord over de personeelspolitiek van Defensie. De Algemene Centrale van het Militair Personeel, het Algemeen Christelijk Vakverbond Openbare Diensten en het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt tekenden een akkoord over 22 punten. De belangrijkste onderwerpen zijn een verhoging van de eindejaarstoelage van het militaire personeel, de externe mobiliteit, de instelling van een vrijwillige militaire dienst en een optimalisatie van de medische steun. Op langere termijn (2010-2011) staat er onder meer een herziening gepland van de reglementering omtrent afwezigheden, het disciplinaire statuut en arbeidsongevallen. Lees verder...


01-12-2008

Operaties 2009 - regeringsbeslissing

Afghanistan verderzetting van de actuele bijdrage aan ISAF   verlenging tot september 2009 van de inzet van vier F-16's inzet van een 'operational mentoring and liaison team (OMLT) voor de vorming, opleiding en steun bij operaties in het Noorden van het land aan een Afghaans infanteriebataljon vanaf januari 2009 deelname aan AWACS-opdrachten van de NAVO (onder voorbehoud van de goedkeuring door de Noord-Atlantische Raad)inzet van gemiddeld 485 militairen in 2009 Balkan verderzettting van de deelname aan KFOR tot eind 2009 met een eventuele progressieve afbouw vanaf september 2009 inzet van gemiddeld 200 militairen over het ganse jaar 2009 Libanon terugtrekking van medische rol 2 in februari 09 behoud van een detachement gebaseerd op een polyvalente geniecapaciteit binnen UNIFIL  leiding van maritime task force bij UNIFIL met een fregat van maart tot juni 2009 inzet van 335 militairen tot 15 februari 2009 en vervolgens 220...Lees verder...