Nieuwsbericht

Mededeling van 29-06-2012

Canadese Minister van Defensie gedecoreerd tot Grootofficier in de Kroonorde

De Canadese Minister van Defensie Peter MacKay ontving op vrijdag 29 juni 2012 de eervolle onderscheiding ‘Grootofficier in de Kroonorde’ uit handen van Minister van Defensie Pieter De Crem.


Foto's Defensie (J. Braekevelt)

Deze onderscheiding werd hem in naam van Zijne Majesteit Koning Albert II toegekend voor zijn verwezenlijkingen als Canadees Defensieminister, voor zijn voortdurend streven naar verregaande samenwerking tussen de geallieerde landen binnen de NAVO en voor zijn gedrevenheid om de trans-Atlantische band tussen de NAVO en de Europese Unie verder te verstevigen.

Daarnaast is deze onderscheiding ook een teken van waardering van de Belgische Staat naar de Canadese bevolking toe voor hun inspanningen gedurende beide Wereldoorlogen en, meer recent, voor de Canadese bijdrage aan vredesmissies in de hele wereld.


< Vorige bericht