Nieuwsbericht

Mededeling van 26-06-2012

Minister De Crem bezoekt de stad Namen

Op maandag 25 juni 2012 heeft Minister van Landsverdediging Pieter De Crem, op uitnodiging van de Naamse burgemeester Maxime Prévot, een officieel bezoek gebracht aan de stad Namen.


Foto Stad Namen (J. Leurquin)

Dit bezoek had als doel het belang van de band tussen de garnizoensstad Namen en Defensie te benadrukken, te spreken over een eventuele verkoop van militaire infrastructuur in het kader van de finalisatie van het transformatieplan aan de Naamse autoriteiten en het militaire en burgerpersoneel van Defensie te ontmoeten.

 

Het bezoek begon met een bespreking van deze onderwerpen op het stadhuis in aanwezigheid van de Minister van Landsverdediging, de provinciegouverneur, de burgemeester, de militaire provinciecommandant en de federale, regionale, provinciale en lokale verkozenen.

 

Nadien werd een bezoek gebracht aan de kazerne van Jambes en aan het museum van de Genie, dat een uniek fotografisch overzicht herbergt van de veldslagen aan de Maas en de IJzer. Het museum kan hiermee een didactische en culturele rol spelen in het levend houden van de herinnering en de komende herdenkingen in het kader van de honderdste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog.

 

Het bezoek eindigde in Flawinne waar de autoriteiten een moment van stilte inlasten aan het monument opgericht ter ere van de tien paracommando’s die sneuvelden in Rwanda in 1994. Nadien ontmoette de Minister het personeel van het 2de Bataljon Commando’s. Hij drukte zijn trots uit over hun werk en legde de nadruk op het belang van een dergelijk eenheid in de huidige defensiepolitiek.  

 

Het 2de Bataljon Commando’s heeft een opendeurdag gepland op 29 juni 2012 in zijn thuisbasis Flawinne. Voor meer info kunt u mailen naar 2cdo-sv-ipr@mil.be

 

Het 3de Bataljon Parachutisten heeft een opendeurdag gepland op 07 september 2012.


< Vorige bericht