Nieuwsbericht

Mededeling van 08-05-2012

Een mobiel laboratorium tegen epidemieën

Defensie zal in Rienne (provincie Namen) van 08 tot 10 mei een mobiel laboratorium ter snelle identificatie van ziekteverwekkende (besmettende) agentia, meer bepaald de besmettingen, een ernstige pathologie of epidemieën, ontplooien.


Dit snelle en makkelijk verplaatsbare type van laboratoria zou bij humanitaire crisissen in geïsoleerde en van infrastructuur-ontdane regio’s gebruikt kunnen worden.

Dit project is het resultaat van een partnerschap tussen Defensie en de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL). De basis is de ontwikkeling van een prototype en snelle identificatietests, met succes afgenomen door Defensie van besmette patiënten in de Democratische Republiek Congo in 2009.

Het heeft heden als doel de integratie van technologieën die aan het laboratorium toelaten om in real time nuttige informatie te ontvangen van en te verzenden naar de experten en autoriteiten betrokken bij het beheersen van een crisis op afstand. Tijdens de ontplooiing te Rienne zal de evaluatie gebeuren op het vlak van de snelle identificatie van omgevingsbacteriën, het via satelliet naar Brussel doorsturen van de resultaten en de bespreking ervan.


< Vorige bericht