Nieuwsbericht

Mededeling van 04-05-2012

Bezoek van Z.M. Koning Albert II aan de luchtmachtbasis van Florennes

In aanwezigheid van Minister van Landsverdediging Pieter De Crem en waarnemend Chef Defensie Luitenant-generaal vlieger Gerard Van Caelenberge, heeft de Koning een bezoek gebracht aan de basis Jean Offenberg in Florennes.


Foto Defensie (D. Orban)

Dit is de thuisbasis van de 2de Tactische Wing, een van de twee F-16 eenheden van de luchtcomponent, en van het 80ste smaldeel UAV (Unmanned Aerial Vehicle) die de onbemande vliegtuigen tewerkstelt.

De Koning was er getuige van onder meer een dynamische demonstratie van de QRA-opdracht (Quick Reaction Alert) van Defensie. Deze opdracht van luchtpolitie wordt afwisselend uitgevoerd door de 2de en de 10de Wing (Kleine-Brogel). Twee F-16 vliegtuigen staan dag en nacht klaar om op zeer korte tijd een verdacht vliegtuig in volle vlucht te onderscheppen of een vliegtuig in moeilijkheden bij te staan.

Aansluitend op de demonstratie ontmoette de Koning ook een delegatie van het personeel van de basis.


< Vorige bericht