Nieuwsbericht

Mededeling van 26-04-2012

Defensie herneemt de draad van de investeringen

Op woensdag 25 april werd in de Defensiecommissie van de Kamer over de aanpassing van de begroting van 2012 gestemd.


NH90 - Foto Defensie (E. Ceuppens)

Belgian Soldier Transformation - Foto Defensie

Deze commissie zal nu aan de commissie financiën en begroting een positief advies formuleren over het defensieluik. De begroting voorziet onder meer 242 miljoen € aan vastleggingskredieten voor investeringen in 2012.

Defensie kan daarmee opnieuw de draad aanknopen met de investeringen. De Minister zal medio mei een meerjarig investeringsplan 2012 – 2014 voorleggen aan de ministerraad om de noodzakelijke investeringen uit te voeren.

Voor 2012 voorziet de begroting in totaal 2,720 miljard € voor Defensie. Dit omvat de financiële middelen voor personeels-, werkings-, en investeringsposten.

 


< Vorige bericht