Nieuwsbericht

Mededeling van 31-01-2012

Defensie gastheer voor 20 regeringsvliegtuigen in Bevekom. Operatie is feilloos verlopen.

Op maandag 30 januari 2012 ving de militaire vliegbasis in het Waals-Brabantse Bevekom (Beauvechain) de vliegtuigen op van de Europese staats- en regeringsleiders.


Foto Council © European Union

Mede hierdoor kon de EU-top, die door de Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy was georganiseerd, zoals gepland doorgaan. De regeringsleiders bogen zich in Brussel ondermeer over de financiële toestand van Europa.

Al vorige week werd duidelijk dat de Nationale Luchthaven van Zaventem de afhandeling van de regeringsvliegtuigen niet kon garanderen. De vliegtuigen zouden naar een uitwijkvliegveld moeten worden afgeleid. Minister van Defensie Pieter De Crem kreeg daarom de opdracht een alternatief uit te werken. Dit alternatief bestond erin de luchtmachtbasis in Bevekom aan te wenden.

Ondanks het feit dat dit vliegveld slechts over één start- en landingsbaan beschikt, verliep de hele operatie feilloos. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het vakmanschap en de flexibiliteit van het Defensiepersoneel. Defensie zette op maandag 200 personeelsleden in voor beveiliging, luchtverkeersleiding en handling. Zij kwamen hoofdzakelijk van de vliegbasissen van Melsbroek en Bevekom. 

In totaal weken 20 vliegtuigen uit naar het militaire vliegveld. 17 toestellen verlieten gisteren nog de vliegbasis, de anderen verlaten vandaag Bevekom. De luchtverkeersleiding bij het aanvliegen en het vertrek van het vliegveld was in handen van Defensie.

Staatshoofden, zoals de Franse president Sarkozy, de Britse Premier Cameron en bondskanselier Merkel gingen vanuit Bevekom over de weg naar Brussel. De kosten, geraamd op een 100.000 euro, verbonden aan deze uitzonderlijke opdracht worden aan Defensie vergoed. De kostprijs omvat onder andere de huur van burgertransport voor het in plaats stellen van het materieel, de huur van bijkomend handlingsmaterieel (zoals bv. vliegtuigtrappen), de uitzonderlijke  personeelskosten en de medische ondersteuning.


< Vorige bericht