Communiqué

Communiqué du 05-07-2012

Discours du Ministre à l'occasion de l'Eméritat du Professeur Dr. Luc De Vos

Ecole Royale Militaire, Bruxelles, le 4 juillet 2012


 

- - - Enkel het gesproken woord telt - - -

 

 

Geachte Professor Doctor De Vos,

Beste Luc,

 

De letterlijke betekenis van het woord “emeritaat” is “uitgediend”. Een meer gangbare betekenis is “rustend”. Ik weet niet welke van de twee het beste bij u past, want ik ben er ten stelligste van overtuigd dat u allesbehalve uitgediend, noch rustend bent en dat we in de toekomst nog herhaaldelijk zullen kunnen rekenen op uw professionele duiding bij internationale militaire items, zoals deze morgen nog op Radio 1. Ik moge mij betreffende dit interview wel opmerken dat u als een volleerd politicus bij de vraag “Is de Belgische Defensie na de hervorming in staat om haar rol te spelen?” over iets anders begon. Maar het antwoord is natuurlijk “Ja”.

 

Professor,

 

De passie die u koestert voor de krijgsgeschiedenis en de internationale politiek maakt integraal deel uit van uw DNA. Het is uw genetische code zonder chromosomale afwijking van X of Y, maar met toevoeging van de “De Vos” recombinant. Ik opteer er dan ook voor om deze viering niet als een einde van een loopbaan te bekijken, maar als een moment waarop we samen terugblikken naar uw werk van de voorbije decennia en we u hiervoor vandaag onze dank betuigen. De dag die u hebt uitgekozen voor uw emeritaat draagt een bijzondere symbolische waarde, 04 juli, the fourth of July, uw persoonlijke Independence Day.

 

Très jeune vous avez choisi une carrière militaire qui vous a mené au grade de Colonel. Fort de cette expérience militaire combinée à la passion que vous avez toujours nourrie pour l’histoire, vous étiez taillé pour assurer la formation de nos futures générations d’officiers.

 

Des années durant vous vous êtes consacré à cette tâche avec un brio exceptionnel au sein de l’Ecole royale militaire. Vous avez modelé la vision de plusieurs générations d’officiers sur l’histoire mondiale et donc, par conséquent, leur regard sur le présent et l’avenir. La formation d’un officier à la Défense ne s’arrête pas à la stratégie et la tactique. Vous avez su guider nos jeunes dans l’analyse des causes et raisons des conflits, première étape incontournable dans la recherche de solutions.

 

Dames en Heren,

 

Niet enkel Defensie besefte welke kwaliteit ze in eigen huis had. U doceerde ook over het Belgisch buitenlands beleid aan mijn Alma Mater, de Katholieke Universiteit van Leuven, en zorgde op deze manier voor een gezonde kruisbestuiving tussen beide onderwijsinstellingen. Uw oproep voor het herstel van de krijgsgeschiedenis is goed ontvangen.

 

Maar u hebt veel meer gedaan dan les gegeven. U bezit nu eenmaal de gave om complexe materies in eenvoudige woorden verstaanbaar te maken voor het grote publiek.

 

Een veertigtal boeken en een nog groter aantal artikelen zijn hiervan getuige, net als de honderden malen dat u toelichting gaf in de media omtrent internationale ontwikkelingen of veldslagen uit het verleden, hierbij occasioneel ondersteund door dynamische decors, hoor en schrijf een veredelde zandbak, waarin de krijgsverrichtingen “begrijpbaar” werden voorgesteld.  

 

La  générosité avec laquelle vous transmettez votre savoir, votre talent pour clarifier les sujets les plus difficiles et votre ouverture sur la société vous ont valu de jouer un rôle inestimable dans la valorisation de l’histoire militaire. Une discipline ô combien précieuse pour comprendre notre monde d’aujourd’hui. Les guerres ont toujours été une réalité des sociétés humaines. Elles marquent souvent des tournants majeurs et entraînent des décisions lourdes de conséquences.

 

Oorlogen en crisissen moeten aangewend worden om opportuniteiten te scheppen. Zo gaat het vandaag ook met het Europese veiligheids- en defensiebeleid, dat na een sterke institutionele start in de jaren 2000 nu dringend nieuwe politieke impulsen nodig heeft. Naast de financiële en economische crisis beleven wij vandaag in Europa ook een crisis van defensie. En net zoals in het economische beleid moeten wij nieuwe stappen durven zetten in het Europese defensiebeleid. Een defensie die niet meer op zuiver nationale leest geschoeid is maar waar onze legers aan Europese normen worden getoetst. Een defensie die operationeel en inzetbaar is op basis van gezamenlijke investeringsprogramma’s die beantwoorden aan actuele noden. Een defensie waarmee Europa binnen de NAVO haar verantwoordelijkheid opneemt. Ik kijk nu reeds uit naar uw visie op “fair share”, “pacific pivot”, de evolutie naar meer “common funding” en inzichten hoe we de trans-Atlantische band nog meer kunnen versterken.

 

Professor,

U speelde binnen Defensie niet enkel een belangrijke rol als docent, maar ook als klankbord. U bent iemand die openstaat voor vele ideeën, maar komt ook steeds uit voor uw eigen visie, soms tot spijt van wie het benijdt. Bij Defensie hebben we nood aan zulke mensen, en ik reken mezelf ook tot deze categorie.

 

Au nom de toute la communauté de la défense et en mon nom personnel, je voudrais vous remercier de tout cœur, pour toutes ces décennies de dévouement et de travail inlassables pour le département de la Défense et pour maintenir vivant le souvenir de notre passé.

 

Ik wens Professor De Vos in naam van de hele defensiegemeenschap alsook persoonlijk van harte te danken voor alle decennia van toewijding en tomeloze inzet voor het departement Defensie en voor het levend houden van ons verleden.

 

On behalf of the entire Defence community, as well as on my personal behalf, I wish to thank professor De Vos for all the decades of dedication to and tireless efforts for the Department of Defence and for the role he played in keeping alive our past.

 

Beste Professor De Vos, ik wens u het allerbeste toe in al uw verdere professionele en persoonlijke ondernemingen. Aan Mevrouw De Vos, ik hoop dat Luc iets meer thuis zal zijn, en ik hoop dat u dat ook hoopt. Het gaat u allen goed en ‘Ad Multos Annos’ 

 

Pieter De Crem

Minister van Landsverdediging


< Message précédent