Nieuwsbericht

Mededeling van 17-02-2012

Preventie van gehoorschade bij militairen

Militairen worden tijdens hun functie vaak blootgesteld aan hoge decibels. Defensie neemt dan ook de nodige maatregelen om gehoorschade bij militairen te voorkomen.


Foto Defensie (D. Orban)

Zo ontvangt iedere militair gedetailleerde informatie over de risico’s op gehoorschade voor zijn / haar eerste deelname aan een schietoefening. Deze informatie wordt in de loop van de carrière meermaals herhaald.

Afhankelijk van de uitgevoerde risicoanalyse stelt Defensie diverse gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking van haar personeel. In elk geval ontvangt iedere militair steeds twee verschillende types oordopjes. Een set om zich te beschermen tegen continu geluid (bv. vliegtuiglawaai) en een set om zich te beschermen tegen impulsgeluid (bv. vuren van een wapen). Afhankelijk van hun werkomgeving worden klassieke oorbeschermers, elektronische oorbeschermers, otoplasten of niet-lineaire oordopjes ter beschikking gesteld van de militairen.

Bij schietoefeningen is het dragen van gehoorbescherming verplicht. In andere situaties hangt dit af van het geluidsniveau en van de resultaten van de risicoanalyse. Bij deze beslissing wordt ook rekening gehouden met het advies van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Tenslotte wordt het gehoor van de militair tijdens zijn / haar volledige loopbaan opgevolgd door de arbeidsgeneeskundige dienst.


< Vorige bericht