Nieuwsbericht

Mededeling van 29-10-2010

AANTAL FEDERALE AMBTENAREN DAALT SINDS 2008

Sedert januari 2008 is het aantal federale ambtenaren met ruim 6 000 eenheden gedaald. Deze daling is het gevolg van het selectief vervangingsbeleid voor ambtenaren en het hervormingsplan bij Defensie.


Het Planbureau publiceerde recent een rapport met betrekking tot het aantal federale ambtenaren. Sedert januari 2008 is het aantal federale ambtenaren met ruim 6 000 voltijdse equivalenten gedaald of 4,75%.

Dat is enerzijds toe te schrijven aan een selectief vervangingsbeleid voor de federale ambtenaren dat door minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte werd gevoerd.

 

Maar deze daling in grote mate het gevolg van het hervormingsplan bij  Defensie. Daar daalde het aantal effectieven tussen 2008 en vandaag met ongeveer 4.300 personeelsleden. Ondanks de hervorming blijft Defensie in staat al haar opdrachten uit te voeren.

 

De vrijgekomen budgettaire ruimte wordt bij Defensie gebruikt om noodzakelijke moderniseringen en investeringen uit te voeren of om extra werkingsmiddelen voor de troepen te voorzien.


< Vorige bericht