Nieuwsbericht

Mededeling van 28-10-2010

EREDOCTORAAT VOOR IOC-VOORZITTER JACQUES ROGGE

Op donderdag 28 oktober reikte de Koninklijke Militaire School, in aanwezigheid van de chef Defensie Charles-Henri Delcour, een eredoctoraat toe aan de voorzitter Jacques Rogge van het Internationaal Olympisch Comité. Naast Graaf Jacques Rogge kregen ook de fysicus Mitchell J. Feigenbaum en de chemicus Fritz Stoeckli een eredoctoraat.


Jacques Rogge kreeg de titel van doctor honoris causa "om zijn persoonlijkheid, zijn verwezenlijkingen en zijn blijvende inzet, die een voorbeeld zijn voor elkeen, met name voor de cadetten van de Koninklijke Militaire School", zei kolonel Herwig Holsteyns.
 
Bij de uitreiking van de eredoctoraten aan Professor Fritz Stoeckli (Brigade-generaal, scheikundige, historicus, professor aan de universiteit van Neuchâtel) vermeldde generaal-majoor Harry Vindevogel ook zijn "voorbeeldige carrière" in de reserve van het Zwitserse leger. Hij krijgt 
zijn titel voor zijn belangrijke bijdrage aan de militaire geschiedenis en zijn militaire toepassingen op het vlak van chemie.  


Professor Mitchell J. Feigenbaum  
(fysicus, hoogleraar aan de Rockefeller University te New York) krijgt een eredoctoraat voor de totaliteit van zijn wetenschappelijke carrière, in het bijzonder zijn mathematisch werk over niet-lineaire diffusie.


< Vorige bericht