Nieuwsbericht

Mededeling van 02-08-2012

Gedragsverandering leidt tot besparingen

De energiefactuur van ons Leger daalde de voorbije jaren stevig. Dit is onder andere het resultaat van rationeler energieverbruik door het defensiepersoneel. Zo daalde het verbruik van elektriciteit en fossiele brandstoffen met ruim 12%.


“Het energieverbruik bij Defensie is de voorbije vijf jaar sterk gedaald. Zo ligt het verbruik van fossiele brandstoffen 12 procent lager dan in 2006. Het verbruik van elektriciteit daalde zelfs met 13,2 procent », antwoordde Minister Pieter De Crem onlangs in op een parlementaire vraag van senator Peter Van Rompuy over ‘Behavioral Economics’.

Defensie spoort haar personeel aan tot verstandiger energieverbruik. Zo worden chefs op de werkvloer er attent op gemaakt dat kleine maatregelen een grote invloed kunnen hebben op de algemene situatie van het Departement. Deze gedragswijziging bij het personeel werpt stilaan zijn vruchten af.

Verder wordt bij nieuwe investeringen al van bij de planningsfase rekening gehouden hoe we de ecologische voetafdruk in de toekomst verder kunnen beperken binnen het departement.  Zo isoleren we onze nieuwe gebouwen bijvoorbeeld volgens de modernste normen.


< Vorige bericht