Nieuwsbericht

Mededeling van 12-06-2012

Minister De Crem bezoekt de oefening Viking Express in Noorwegen

Van 09 tot 22 juni organiseert de landcomponent van Defensie haar grootste oefening van het jaar, genaamd Viking Express, in Noorwegen.


Foto's Defensie (D. Orban)

Meer dan 1.300 Belgische militairen, hoofdzakelijk afkomstig van de lichte brigade, maar ook van de luchtcomponent (C-130 transportvliegtuig en A-109 helikopter) en van de medische component nemen deel aan deze oefening. Ter plaatse wordt er ook nauw samengewerkt met de Noorse luchtmacht.

Een oefening van deze omvang is uniek en vraagt een naadloze planning en voorbereiding. Ongeveer 260 voertuigen en 45 containers met materieel werden over zee vervoerd. 1.329 soldaten, onderofficieren en officieren werden met Franse, Nederlandse en Duitse vliegtuigen in het kader van EATC (European Air Transport Command) overgevlogen.

Op de militaire oefenterreinen van Porsanger zullen de militairen twee weken trainen in infanterie- en paracommandotechnieken, amfibieoperaties, droppings van materieel, medische evacuaties, parachutesprongen, enz. Het oefenterrein van Porsanger is de ideale locatie voor het houden van een dergelijke grootschalige oefening wegens de uitgestrektheid van het gebied (253 kmĀ²), het uitdagende klimaat en landschap en de mogelijkheden tot het houden van uitgebreide schietoefeningen. Het terrein is 10 maal groter dan ons eigen oefenterrein in Elsenborn en stelt de lichte brigade in staat al haar personeel in te zetten met al haar organieke middelen.

Minister van Landsverdediging Pieter De Crem bracht op 12 juni een bezoek aan de oefening en woonde er de trainingsactiviteiten van de militairen bij. Op 13 juni reist hij door naar Oslo, waar een ontmoeting is gepland met zijn Noorse ambtsgenoot, Minister Espen Barth Eide.


< Vorige bericht