Nieuwsbericht

Mededeling van 04-06-2012

Alleen met kaart word je aanvaard!

Pleidooi voor de invoering van een universele legitimatiekaart


Afgelopen zaterdag, 2 juni 2012, heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de aftrap gegeven voor een sensibiliseringscampagne getiteld “Laat u niet in de luren leggen”, die de bevolking moet waarschuwen voor diefstallen door valse agenten of meteropnemers.

Een lovenswaardig initiatief, de cijfers spreken immers voor zich: in 2000 en 2001 ging het om respectievelijk 73 en 86 feiten. In de jaren nadien begon deze vorm van diefstal een steile opmars, met ongeveer 300 incidenten per jaar. In 2010 verdubbelde het aantal diefstallen gepleegd door valse agenten tegenover het jaar daarvoor, namelijk van 287 in 2009 tot 551 in 2010. Ook in 2011 zette dezelfde trend zich verder. Senioren vormen meestal het doelwit, omdat ze minder alert zijn voor valse politieagenten of door isolement minder vertrouwd zijn met politiediensten of netoperatoren.

Een campagne is dus absoluut op zijn plaats, maar toch is ook bijkomende actie nodig. Reeds in 1999, ruim voor het probleem de proportie aannam van vandaag, diende ik een wetsvoorstel in dat voorzag in de invoering van een uniforme legitimatiekaart. Een groot gedeelte van de criminele feiten die jaarlijks worden gepleegd zouden kunnen worden voorkomen als eenieder die zich, om welke reden ook, ongevraagd aanbiedt bij de burger, verplicht zou zijn zich te legitimeren. Om misbruik of vervalsing te voorkomen dient een eenvormige legitimatiekaart te worden ingevoerd waarbij tijdens het productieproces uiteraard de nodige aandacht wordt besteed aan de niet-vervalsbaarheid van het document.

Het vertrouwen van de burger in zijn instellingen is vandaag danig geschokt. Malafide contactnames voeden het subjectieve onveiligheidsgevoel. De cijfers tonen aan dat het wetsvoorstel tot invoering van een uniforme legitimatiekaart vandaag weer actueler is dan ooit. Deze maatregel kan een belangrijke stap betekenen in de strijd tegen deze vorm van criminaliteit en de opwaartse trend een halt toeroepen.


< Vorige bericht