Nieuwsbericht

Mededeling van 14-05-2012

Geactualiseerde operationele inzet van Landsverdediging in 2012

Ministerraad van 11 mei 2012


Foto Defensie (D. Orban)

Foto Defensie (Vador)

Foto Defensie (D. Orban)

Foto Defensie (J. Braekevelt)

Foto Defensie (M. Azoug)

Foto Defensie (M. Azoug)

Foto Defensie

Afghanistan

Na de uitvoering van de onderstaande wijzigingen daalt het aantal Belgische militairen in Afghanistan progressief tot een 360-tal.

Kaboel

De opdracht force protection op Kaboul International Airport (KAIA) wordt vanaf 30 september 2012 stopgezet.

Het aantal Belgische onderrichters aan de logistieke school van het Afghaanse leger te Kaboel wordt geleidelijk afgebouwd. Deze missie eindigt eind december 2012. De resterende Belgische aanwezigheid in Kaboel zal bestaan uit militairen die ingezet blijven in de ISAF-hoofdkwartieren, in de nationale inlichtingencel, als onderrichter in de communicatieschool van het Afghaanse leger en als beveiligingsdetachement voor de Belgische ambassade.

Een beperkt detachement zal, na de terugtrekking van de bewakingselementen van KAIA, de logistieke en administratieve steun verzekeren van de resterende militairen.

Noordelijke regio (Kunduz en Mazar-e-Sharif)

Vanaf midden 2012 start België met de geleidelijke afbouw van de begeleiding van het Afghaanse leger dat aan autonomie wint, waardoor het aantal noodzakelijke militaire raadgevers vermindert.

Wegens de herschikking van het ondersteunende personeel wordt een tiental extra personen van KAIA overgeplaatst naar Kunduz.

België zet enkele extra onderrichters Explosive Ordnance Disposal (EOD) voor de genieschool van het Afghaanse leger in.

Kandahar

Eén Luxemburgse sectie (09 personen) integreert in de Belgische formatie op Kandahar Airfield voor de bewaking van vliegtuigen op de grond. Dit heeft geen impact op ons effectief.

Het detachement F-16 in Kandahar (KAF) wordt verminderd met een tiental militairen als gevolg van de reductie van het aantal vlieguren per maand.

Acht Belgische militairen zullen van mei tot september deel uitmaken van het medisch personeel van het veldhospitaal op Kandahar Airfield.

Libanon

De toekomst van de Belgische opdracht is afhankelijk van eventuele samenwerkingsovereenkomsten met de Ieren die de opdracht in At Tiri van de Fransen willen overnemen. De Verenigde Naties beslissen in de komende maanden over een verlenging van het mandaat en/of opdracht. Indien een heroriëntering zich opdringt, zal een bijkomende actualisatie-beslissing van de Ministerraad gevraagd worden.

Afrika

De huidige inzet van Belgische militairen op het Afrikaanse continent is voornamelijk gericht op de deelname aan vredeshandhavende en veiligheidsoperaties, alsook op nationale verbintenissen in het kader van militaire partnerschapprogramma’s.

EUNAVFOR ATALANTA

Een bijdrage op het hoofdkwartier van de operatie.

Zoals goedgekeurd door de Ministerraad van 01 juli 2011, zal een fregat van oktober 2012 tot januari 2013 aan de operatie EUNAVFOR ATALANTA deelnemen.

Een Belgische militair zal in 2012 deelnemen aan ATALANTA aan boord van een Frans Marineschip.

Democratische Republiek Congo

De bijdrage luchttransport aan MONUSCO blijft, zoals beslist door de Ministerraad van 01 juli 2011, behouden tot 30 november 2012. In mei / juni 2012 wordt de inzet geëvalueerd.

Voor de European Union Security Sector Reform Mission (EUSEC) wordt voorgesteld om de bijdrage in 2012 voort te zetten met 04 militairen.

Oeganda

De lopende bijdrage voor EUTM Somalië van 06 militairen in Oeganda eindigde begin april 2012. De EU plant een volgende trainingsperiode van juni tot oktober 2012. Defensie stelt voor op opnieuw deel te nemen met 06 militairen voor de duur van 05 maanden (juni – oktober 2012).

Ambassades

Tot slot wordt voorgesteld om bepaalde Belgische ambassades op het Afrikaanse continent te blijven beveiligen.

Europa – Balkan

Gedurende een week zal een Belgische militair naar Kosovo gestuurd worden om jaarlijkse periodieke onderhoudswerken uit te voeren aan een Luxemburgs satellietstation. België krijgt in ruil hiervoor zendtijd voor satellietcommunicatie zoals afgesproken in een bilateraal akkoord.

 

De huidige beslissing is een actualisering van de operationele inzet zoals die op de Ministerraad van 01 juli 2011 werd goedgekeurd. Dit communiqué omvat enkel de gewijzigde planningsgegevens. In functie van de gewijzigde operationele omstandigheden of nieuwe behoeften, kan de Belgische inzet in operaties in 2012 nog veranderen.


< Vorige bericht