Nieuwsbericht

Mededeling van 08-05-2012

Defensie staat de Belgische bevolking bij

Wanneer Defensie haar personeel, materiaal en infrastructuren niet gebruikt ter uitvoering of ter voorbereiding van de wettelijke opdrachten, kan ze hulp bieden door diensten te verlenen ten voordele van de Belgische bevolking.


Foto F. McHale

Foto Defensie (N. Deplanque)

Foto Defensie (J. Braekevelt)

Defensie beschikt immers over getraind personeel, expertise en middelen die op zeer korte tijd inzetbaar zijn. Dit kan occasioneel of permanent ter beschikking worden gesteld bij noodplannen, crisissen, catastrofes en rampen als aanvulling op de burgermiddelen. Bij een oproep of aanvraag voor dringende tussenkomst om mensenlevens te redden kan eveneens hulp worden geboden door Defensie.

Een dergelijke inzet van Defensie gebeurt onder andere voor:

Bijstand bij rampen en catastrofen, zoals overstromingen, (bos)branden, breuken in een drinkwaterleiding, gas- of oliepijpleiding, de rupsenplaag, een treinramp, hulp aan gestrande chauffeurs bij winterse omstandigheden, de logistieke steun of voor het onderdak bieden aan geëvacueerde personen. Dit zijn voorbeelden van een inzet van Defensie waarbij verschillende eenheden in actie kwamen. Het aantal militairen dat wordt ingezet varieert van bijvoorbeeld één MUG-team tot bijna 1.000 militairen tijdens de overstromingen in november 2010.

Defensie kan ook steun bieden aan de Geïntegreerde Politie, zoals bij zoektochten naar vermiste personen of naar bewijsstukken (wapens, munitie, auto’s, …), steun tijdens verschillende Europese topbijeenkomsten, steun tijdens grote manifestaties of reconstructies in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Hierbij leveren DOVO, de Kenneleenheid of de MUG-ploegen van het Militair Hospitaal, en ook andere eenheden, een steun.

Los hiervan kennen we de jaarlijks terugkerende opvang van daklozen en asielzoekers tijdens de wintermaanden.

Tenslotte staan onze Seaking-helikopters dag en nacht klaar voor het redden van drenkelingen, het vervoeren van (brandwonden)patiënten, het bijstaan van schepen in moeilijkheden, het opsporen van vermiste personen, het uitvoeren van bewakingsopdrachten van de kustlijn en het verzekeren van de redding bij ongevallen in de burger- en militaire luchtvaart.


< Vorige bericht