Nieuwsbericht

Mededeling van 23-04-2012

Toespraak ter gelegenheid van de inhuldiging van een Herdenkingssteen in Herne

Herne, 22 april 2012


Toespraak Minister van Landsverdediging Pieter De Crem

Inhuldiging Herdenkingssteen in Herne – 22 april 2012

 

- - - Alleen het gesproken woord telt - - -

 

Mijnheer de Burgemeester,

Schepenen,

Leden van de cultuurraad,

Dames en Heren,

 

Vandaag is het Erfgoeddag met als onderwerp ‘Helden’. In heel Vlaanderen en Brussel zijn er tal van activiteiten met als doel ons allen te sensibiliseren rond cultureel erfgoed. Ons erfgoed is niet enkel iets dat afstamt uit een ver verleden. Neen, het maakt deel uit van ons dagelijkse leven en maakt ons mee tot wie we zijn. Verleden, heden en toekomst zijn nauw verwant. Onze gedachten en acties worden beïnvloed door ons verleden. De normen en waarden die we verdedigen zijn grotendeels ook deze van onze voorouders. De kennis van het verleden leert ons het heden te vatten.

 

Zowel in mijn functie van Minister van Landsverdediging als in mijn persoonlijke leven ligt het in stand houden van de herinnering me nauw aan het hart. Defensie neemt jaarlijks tal van initiatieven om de herinnering aan het verleden te bewaren en deze door te geven aan toekomstige generaties. Zo brengen we jaarlijks een bezoek aan de kampen van Auschwitz en Birkenau met studenten uit gans België. Ook zijn de voorbereidingen begonnen voor de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog, in de periode 2014 – 2018. Hiernaast zijn er nog tal van andere, kleinere initiatieven gericht op herdenking.

 

Het zijn lokale initiatieven als dit die een erg belangrijke rol spelen. Ik ben zeer onder de indruk van het rijke verleden van deze gemeente: de monnik Petrus Naghel die in de veertiende eeuw de eerste Nederlandstalige vertaling van de Bijbel maakte, de missionaris Karel Nerinckx die naar de Verenigde Staten trok waar hij bekend werd als Father Karel, … volgens goede bron zou het zelfs een Hernenaar zijn die het woord ‘smurfen’ heeft uitgevonden.


Het is belangrijk om deze positieve gebeurtenissen uit het verleden te koesteren, maar des te belangrijker om ook de droeve herinneringen niet verloren te laten gaan.

 

We leven vandaag in een bijzondere tijd. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heerst er vrede in België. We mogen dit echter niet als een verworven iets beschouwen. Vandaag zijn er onder u nog steeds mensen die herinneringen hebben aan de Tweede Wereldoorlog. De band tussen toekomstige generaties en deze herinneringen zal echter steeds kleiner worden. De rangen van de getuigen uit het verleden dunnen steeds verder uit.

 

Initiatieven zoals hier vandaag genomen door het gemeentebestuur en de leden van de cultuurraad zullen ons bijstaan in het bewaren van het verleden. Het bewaren van de herinnering aan de gewone mensen die slachtoffer werden van de gruwelen van de oorlog, gewone mensen die door omstandigheden ‘Helden’ werden.

 

Pieter De Crem

Minister van Defensie

 

- - - Alleen het gesproken woord telt - - -

Door het oprichten van een herdenkingssteen, hier in Herne, houden jullie de 28 slachtoffers van de gebeurtenissen op 3 september 1944 levend. Deze steen zal in jullie gemeente symbool staan voor de gruwel van de oorlog en de menselijke tol die deze eist. De herdenkingssteen zal jullie helpen om de gebeurtenissen van die dag, de menselijke kant van het drama, door te geven aan jullie kinderen.


< Vorige bericht