Nieuwsbericht

Mededeling van 12-01-2012

Personeelsbestand leger is afgeslankt tot 34 000 mensen

Het ministerie van Defensie is er een jaar vroeger dan voorzien in geslaagd zijn personeelsbestand onder de drempel van 34.000 mensen te brengen.


Foto Defensie (C. Decloedt)

Het departement telde op 01 januari nog 33.800 werknemers. Het transformatieplan van Defensie, vorig jaar goedgekeurd door de regering, voorzag in de vermindering van het personeel tot 34.000 tegen het einde van 2012. In de regeringsverklaring van de regering Di Rupo I is een verdere afslanking voorzien van de effectieven tot 32.000 (30.000 militairen en 2.000 burgers) tegen 2015.

Deze daling van het aantal effectieven gebeurt bovendien zonder verplichte ontslagen en met de nodige aandacht voor de verjonging van het korps. Hiervoor zullen in de loop van dit jaar ongeveer 1.500 jongeren aangeworven worden, meer zelfs dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaren.

In 2007 telde het Departement Defensie nog 42.000 personeelsleden.


< Vorige bericht