Nieuwsbericht

Mededeling van 01-06-2011

HET DEFENSIEBUDGET MAG NIET VERDER KRIMPEN

Defensie heeft op budgettair vlak de voorbije jaren al enorme inspanningen gedaan. Een verdere daling van het Defensiebudget in de toekomst zal de activiteiten van het departement hypothekeren en resulteren in vermindering van het kwalitatieve ambitieniveau. Minister De Crem pleit voor stabiliteit op Defensie.


(c) Foto Vador - Defensie

(c) Foto Defensie

(c) Foto Defensie

  1. Het is duidelijk dat een verdere vermindering van de aan Defensie toegekende middelen de activiteiten van het departement zullen hypothekeren en dat verdere inkrimping een vermindering van het kwalitatief ambitieniveau tot gevolg zal hebben. Dan dreigen we dus van een maximalisatie van de output van Defensie dankzij de transformatie, af te glijden naar een miniaturisering van Defensie wegens blinde besparingswoede. Ik mag er niet aan denken! ‘On a déjà donné !’ op Defensie.

Defensie heeft op budgettair vlak de voorbije jaren enorme inspanningen gedaan. Het zou allicht nuttig zijn om de begroting van de verschillende andere departementen aan dezelfde evaluatie te onderwerpen.

Het behoud van het budget van Defensie op het actuele niveau is dan ook noodzakelijk om na 20 jaar eindelijk te komen tot een stabiele structuur. Mijn boodschap voor de volgende Regering is dus dat zij het resultaat van de transformatie moet koesteren en ten volle benutten als solide instrument in haar buitenlands beleid. De indexatie van het budget zal dan opnieuw de indexatie van de lonen kunnen opvangen, zodat Defensie niet hervalt naar een scheve situatie zoals ik die eind 2007 aantrof.

Maar weet dat de gestage toename van de kosten van de vergrijzing ook de budgettaire context als hypercompetitief zal kenmerken. Het ambitieniveau van Defensie moet dan ook politiek in het kader van de regeringsvorming worden bevestigd voor de gehele legislatuur.

Daarbij zal de solidariteit met de algemene budgettaire situatie kunnen worden verkregen door de voordelen die een intensere internationale samenwerking kan opleveren. Als ze er in Nederland en Luxemburg ook zo over denken, dan komt het BENELUX-leger waarvan sommigen dromen, misschien nog een stap dichterbij. Ik ben die gedachte ook niet ongenegen, integendeel, en het zou een opstap naar een Europees leger kunnen zijn.

 


< Vorige bericht