Les discours : En archive

07-06-2008

Battle of the Bulge - Arlington - Washington

How would World War Two have progressed without Winston Churchill’s courage? How would World War Two have progressed without Charles De Gaulle’s resistance? How would World War Two have progressed if Moscow had actually fallen into the hands of Nazi Germany in the winter of 1941? All these people and events left their marks on the course of this war. But none of these were as important as the decision that was made, far away from the European continent, in December 1943. Here nearby, General Eisenhower was assigned the mission to liberate the European continent from Nazi Germany, with the help of the Allies. At that time, the solidarity and courage of a nation situated overseas, embodied Europe’s last hope. You did not let us down. Hardly six months later, in June ’44, about 3 million Allied troops landed on the beaches of Normandy. Six months later, on 16 December’44, the last decisive battle was launched to liberate Europe: the Battle of the Bulge. The next day,...En savoir plus...


03-06-2008

Le partenariat de l'OTAN en 10 ans - Security Defence Agenda

Former American President Harry Truman once said: “If you need a friend in politics, buy a dog”. That is why in politics we don’t have friends, but we do have “partners”. How will partnerships with NATO look like in 2018? As you know, predicting is always dangerous, especially when it is about the future. The Old Criminal Code of New York even considered prediction to be a criminal offence: “persons who pretend to predict the future, shall be considered disorderly and will be liable to a fine of 300 US dollars or 3 months in jail.” Despite all dangers, today, I am nevertheless going to be guilty of considering a long-term vision. If you want to have partners, you must first have adversaries. My adversary’s adversary is indeed my partner. In 1946, former Belgian NATO Secretary-General Paul-Henri Spaak pronounced the legendary words “j’ai peur”, “I’m afraid”. NATO has indeed been partially created for fear of a common adversary: the Soviet regime. This adversary has gone....En savoir plus...


02-06-2008

Journées Diplomatiques 2008

‘Economische diplomatie’. Volgens sommigen is economie niet meer dan ‘common sense made difficult’. Volgens een net iets meer wetenschappelijke benadering, gaat economie over de meest efficiënte aanwending van de schaarse middelen. En een efficiëntere aanwending van de wel heel schaarse middelen van de Belgische publieke overheid, is al helemaal ‘a difficult question’. Ook al is België een rijk land, het heeft een arme overheid. Deze vaststelling is ondertussen wél ‘common sense’ geworden, hoe paradoxaal ze ook klinkt. Maar als het over het budget voor het departement Defensie gaat, heeft diezelfde ‘common sense’ eigenaardig genoeg steeds weer de onweerstaanbare neiging de vergaderzaal via de achterdeur te willen uitglippen. Ik heb geprobeerd een aantal van de redenen voor dit wel heel bijzondere vluchtgedrag van het gezond verstand voor u samen te vatten. Om het wat aanschouwelijk te maken heb ik ze voor u gebundeld rond een aantal budgettaire en andere ‘paradoxen’. Een...En savoir plus...