Archief

29-09-2008

Toespraak Bevelsovergave Provinciecommando Oost-Vlaanderen

Vorige week woonde ik in Gavere de bevelsovergave van het ATTC bij, toen kolonel van het vliegwezen Firlefeyn de fakkel doorgaf aan zijn opvolger. Als voormalig commandant van de grootste eenheid van Oost-Vlaanderen en als inwoner van Gent, is kolonel Firlefeyn geheel vertrouwd met het defensiebeleid in Oost-Vlaanderen. Vandaag vindt dan ook de logische ‘next step’ plaats, namelijk de bevelsovergave door kolonel Stafbrevethouder Custers aan kolonel Firlefeyn. Vooreerst wil ik vandaag kolonel Custers van ganser harte danken voor zijn jarenlange gedreven engagement voor het provinciecommando in Oost-Vlaanderen. Ik dank u voor de toewijding waarmee u uw eigen personeelsstaf leiding gaf, evenals voor uw inzet voor alle personeelsleden en reservisten in Oost-Vlaanderen en ‘last, but not least’ ook voor de inwoners van onze provincie. Zijn opvolger, kolonel Firlefeyn, wens ik even veel toewijding en succes toe als zijn voorganger. Ikzelf ben alvast overtuigd dat u voor deze functie, ‘de...Lees verder...


25-09-2008

Toespraak Lion's Club

Gisteren steeg de olieprijs met 25%, in één dag. Dat gebeurde nooit eerder. Vandaag zakt ze weer als een pudding ineen. Vorige week nog strandde de Belgische beurs op een zucht van haar grootste stijging in één dag ooit. De economische wereld zoals we die kenden, lijkt de afgelopen maanden aan een onwaarschijnlijk tempo van aanschijn te veranderen. Ik las onlangs dat de totale waarde van de zogenaamd CDS-verzekeringscontracten - die vandaag mee aan de basis liggen van de kredietcrisis - wereldwijd geschat wordt op 40 biljoen euro. Dat lijkt een intergalactisch bedrag. Dat is het ook. Het is meer dan wat de hele wereld jaarlijks bij elkaar verdient. En de veranderingen in onze leefwereld beperken zich helemaal niet tot olieprijzen of het grootste casino ter wereld, Wall-Street. Ik geef nog een paar andere voorbeelden van de grote veranderingen die reeds plaatsvonden of zullen plaatsvinden, en dit op vele verschillende maatschappelijke...Lees verder...


25-09-2008

Toespraak bevelsoverdracht ATCC

Vier maand geleden, op 15 mei, hield ik al een spreekbeurt in Gavere, waar ook enkele van u aanwezig waren, die ik hier in de zaal herken. Als geboren en getogen Oost-Vlaming was het hoog tijd dat ik ook een bezoek bracht aan de militaire basis zelf, de belangrijkste basis van Oost-Vlaanderen, het Air Traffic Control Center. Als Minister én als Oost-Vlaming is het dan ook een eer dat ik hier aanwezig mag zijn bij de commando-overdracht van Kolonel van het Vliegwezen Stafbrevethouder Firlefeyn aan Luitenant-Kolonel van het Vliegwezen Stafbrevethouder Verhaeghe, die trouwens inwoner is van Gavere zelf. De spreker voor mij heeft de carrières en verdiensten van beide heren reeds uitgebreid belicht. Toch wil ik hen ook in eigen naam nogmaals feliciteren voor hun reeds rijk gevulde carrière en bedanken voor al hun verdiensten voor het ATCC en Defensie in haar geheel. Maar bovenal wens ik hen even veel succes toe in hun toekomstige functie, als korpscommandant van het ATCC of als toekomstig...Lees verder...


25-09-2008

Toespraak Fort van Breendonk

Het is voor mij een eer om hier samen met u – op deze zondagmorgen – de belangrijke rol te mogen belichten die het Fort van Breendonk vervult voor de Belgische Defensie als Nationaal Memoriaal. Het is ook een eer om hier onze trouw aan de verdediging van democratie, vrijheid en mensenrechten te mogen hernieuwen. Je suis particulièrement heureux et fier d’être ici devant vous, en ce dimanche matin, pour réitérer mon engagement et celui de la Défense auprès du Mémorial national du Fort de Breendonk et pour réaffirmer l’importance et la nécessité du Devoir de Souvenir. Reeds op 24 september 1944, amper 20 dagen na de bevrijding door de Engelsen, vond hier een eerste plechtigheid ter nagedachtenis plaats. Deze plechtigheid bezegelde het einde van de gruweldaden van de bewakers van dit Fort, die elke notie van menselijke waardigheid met voeten traden. Drie jaar later, op 19 augustus 1947, werd het Fort van Breendonk uitgeroepen tot Nationaal Gedenkteken. Het Fort zou vanaf dat...Lees verder...


17-09-2008

60 jaar 15e Wing - Melsbroek

Om een of andere reden zijn indianenstammen populair bij militaire eenheden, en vooral bij al wat kan vliegen. Ik denk bijvoorbeeld aan de ‘Apache’-helikopter. Ook de 15e Wing koos als kenteken een Amerikaanse indianenstam, de Sioux. Bij het schrijven van mijn toespraak heb ik het woord ‘Sioux’ even gegoogled. Blijkbaar hadden zij drie grote motto’s. Een eerste motto klinkt zo: “When you pray, move your feet”. Letterlijk vertaald betekent dit: “wanneer je iets wenst, beweeg dan je voeten”. Vrij vertaald betekent dit: “voeg steeds de daad bij het woord.” Ik denk dat dit motto ook de 15e Wing prachtig typeert. Zo staat onze Politieke Oriëntatienota – die u ongetwijfeld allemaal gelezen heeft – vol met woorden. Hét kernwoord hierbij is operationaliteit. De voorbereiding en uitvoering van missies in het buitenland is nu het hoofddoel van Defensie. Om deze 60 bladzijden aan woorden ook in daden om te zetten beschikt Defensie gelukkig over een paar snelle benen, waaronder de 15e...Lees verder...


13-09-2008

Begrafenis adjudant Stefaan Vanpeteghem

Vandaag is een dag van rouw voor heel de Belgische Defensie. Vandaag treurt de familie om het verlies van een echtgenoot, een vader, een zoon, een vriend. Samen met hen neemt ons leger vandaag afscheid van één van haar kinderen, adjudant Vanpeteghem, ontmijner bij de DOVO-compagnie te Poelkapelle. We zijn hier bijeen gekomen om een laatste groet te brengen, maar ook om onze erkentelijkheid uit te drukken. Werken voor Defensie is immers geen beroep als een ander. Toch koos adjudant Vanpeteghem vrij en vol overtuiging voor de Belgische krijgsmacht. Ontmijnen werd zijn roeping. Met zijn talent bracht hij het tot adjudant en behaalde hij het hoger brevet in de opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen. Door zijn keuze voor het leger, maakte hij zijn engagement voor een veilige en betere samenleving ten volle waar. Zo zette hij zich plichtsbewust in voor de verdediging van de waarden die de grondslag vormen van onze samenleving en van ons land: vrede, vrijheid, solidariteit...Lees verder...